Sulfasalazin (SSZ), Salazopyrin

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 7. april 2017

 

Sulfasalazin
(SSZ), Salazopyrin

 

Hvad er Sulfasalazin (SSZ)?
SSZ er et såkaldt langsomtvirkende gigtmiddel. SSZ bruges til behandling af leddegigt, psoriasisgigt og andre gigt- og bindevævssygdomme. SSZ anvendes også ved kronisk tarmbetændelse.

Hvordan virker SSZ?
SSZ helbreder ikke din sygdom, men bremser sygdommens uvikling ved at hæmme kroppens immunsystem. Virkningen viser sig ved at hævelse, ømhed og stivhed i dine led aftager. Eventuelle knogleforandringer ændrer sig ikke, men udviklingen af flere forandringer begrænses. SSZ virker som regel først efter 8-12 ugers behandling. Man kan ikke på forhånd afgøre, hvem der vil have gavn af SSZ.

Hvor længe virker behandlingen?
Hvis SSZ har den ønskede effekt, må du regne med, at behandlingen varer i flere år.

Hvordan foregår behandlingen?
SSZ gives som entero-tabletter, dvs. langsomt opløselige tabletter á 500 mg. Entero-tabletter skal sluges hele med et glas vand og må gerne indtages i forbindelse med et måltid. Behandlingen starter med en lav dosis, der stiger til den fulde dosis fordelt morgen og aften på følgende måde:

1. uge: 1 tabl. morgen, 1 tabl. aften
2. uge: 1 tabl. morgen, 2 tabl. aften
3. uge og fortsat: 2 tabl. morgen, 2 tabl. Aften

I sjældne tilfælde kan dosis øges til 3 tabl. morgen, 3 tabl. aften.

Ændring af dosis
Er det nødvendigt at ændre dosis, enten fordi du ikke føler bedring eller på grund af bivirkninger, skal det altid ske i samarbejde med lægen.

Pause i behandlingen
Ved feber eller sværere infektioner kan det være nødvendigt at holde pause med SSZ. Det er ikke nødvendigt at holde pause i behandlingen i forbindelse med operationer.

Glemt at tage SSZ
Hvis du glemmer en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis næste gang, men i stedet for følge den sædvanlige ordination.

Advarsel
Du må ikke tage SSZ, hvis du er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller sulfapræparater.

Bivirkninger
De fleste tåler behandlingen i mange år uden bivirkninger. Appetitløshed, kvalme, diarré og mavesmerter kan forekomme, især i starten af behandlingen. Overfølsomhed, der viser sig ved feber eller kløende udslet på arme, ben og krop, kan ses. Ved mistanke om overfølsomhed holdes pause med behandlingen og lægen kontaktes. Påvirkning af lever, nyre og knoglemarv giver sjældent symptomer, men vil kunne ses i dine blodprøver. Kraftig gulfarvning af urin og tårevæske ses i sjældne tilfælde. Den gule farve dannes i forbindelse med nedbrydningen af medicinen og er ganske ufarlig, men kan give misfarvning ved brug af kontaktlinser. Hos mænd kan ses en forbigående nedsat sædproduktion i behandlingsperioden. Bivirkningerne forsvinder, når du holder pause med SSZ eller dosis nedsættes.

En komplet liste over bivirkninger kan du læse i indlægssedlen, som ligger i pakken med medicinen.

SSZ og anden medicin
Smertestillende medicin (f.eks. Ibuprofen, Burana, Ipren eller Pamol/Pinex/ Panodil) kan indtages sammen med SSZ. Det anbefales, at du rådfører dig med lægen omkring brugen af andre lægemidler sammen med SSZ.

Alkohol
Ingen særlige forbehold.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning
Under behandling med SSZ danner mænd færre sædceller end normalt, men sædcellerne er i øvrigt normale. Denne påvirkning forsvinder igen, når behandlingen ophører. SSZ kan anvendes under graviditet og amning. Ved for tidlig fødsel eller gulsot hos det nyfødte barn vurderer lægen, om du skal holde pause med SSZ i ammeperioden.

Blodprøvekontrol
De første 2-3 måneder tages blodprøver hyppigt (hver 2. uge) for at sikre, at du tåler medicinen. Herefter er det nødvendigt med blodprøver hver 8.-12. uge. Blodprøverne bliver set af lægen eller sygeplejersken, og du bliver orienteret om, hvad de viste.