Leflunomid (Arava)

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 7. april 2017

 

Leflunomid
(Arava)

 

Hvad er Leflunomid?
Leflunomid er et såkaldt langsomtvirkende gigtmiddel, der især anvendes til behandling af leddegigt og psoriasisgigt. Det kan også anvendes til behandling af muskelgigt (polymyalgia reumatica)

Hvordan virker Leflunomid?
Leflunomid hæmmer kroppens immunsystem, så der dannes mindre betændelse i dine led og muskler, og derved dæmpes sygdomsaktiviteten. Virkningen viser sig ved, at hævelse, ømhed, stivhed og smerter i dine led og muskler aftager eller helt forsvinder. Eventuelle knogleforandringer ændres ikke, men udviklingen begrænses ved behandling med Leflunomid. Behandlingen med Leflunomid virker som regel først efter 4-12 uger.

Hvordan foregår behandlingen?
Leflunomid gives som tabletter, der indeholder 10 mg eller 20 mg pr. tablet. Tabletterne indtages med 1 glas vand dagligt, for eksempel til morgenmaden. Sædvanlig dosis er 10-20 mg om dagen.

Hvor længe gives behandlingen?
Hvis Leflunomid har den ønskede effekt, må du regne med, at behandlingen fortsætter i flere år.

Ændring af dosis
Er det nødvendigt at ændre dosis, enten fordi du ikke føler bedring eller på grund af bivirkninger, skal det altid ske i samarbejde med lægen.

Pause i behandlingen
Ved feber eller sværere infektioner kan det være nødvendigt at holde pause med Leflunomid. Der er ingen særlige restriktioner i forbindelse med en operation såfremt dine blodprøver er normale.

Glemt at tage Leflunomid
Glemmer du at tage din medicin, skal du ikke tage dobbelt dosis dagen efter, men blot tage den normale dosis.

Bivirkninger
De fleste tåler behandlingen i mange år uden bivirkninger. Appetitløshed, kvalme, diarré og mavesmerter kan forekomme, især i starten af behandlingen, og vægttab ses hos enkelte.
Udslet på huden, hårtab, blister i munden og mundbetændelse kan ses.

Forhøjet blodtryk kan udvikles. Leverpåvirkning kan forekomme. Dette giver som regel ingen symptomer, men vil kunne ses i dine blodprøver. Påvirkning af din knoglemarv eller nyrefunktion behøver heller ikke at give symptomer, men vil kunne ses i dine blodprøver. Bivirkningerne forsvinder, når du holder pause med medicinen eller dosis nedsættes. I sjældne tilfælde af alvorlige bivirkninger kan det være nødvendigt med særlig medicin, der fremskynder udskillelsen af Leflunomid. En komplet liste over bivirkninger kan du læse i indlægssedlen, som ligger i pakken med medicinen.

Leflunomid og anden medicin
Smertestillende medicin (f.eks. Ibuprofen/Burana/Ipren eller Pamol/Pinex/ Panodil) kan indtages sammen med Leflunomid. Det anbefales, at du rådfører dig med lægen omkring brugen af andre lægemidler sammen med Leflunomid. Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandling med Leflunomid.

Alkohol
Leflunomid kan belaste din lever. En sådan belastning øges ved samtidig indtagelse af alkohol. Vi anbefaler derfor , at du begrænser din indtagelse af alkohol til højst 7 genstande om ugen.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning
Leflunomid må ikke anvendes under graviditet og i ammeperioden. Vi anbefaler, at både mænd og kvinder anvender effektiv svangerskabsforebyggelse under behandlingen. Leflunomid udskilles meget langsomt fra kroppen, og behandling med Leflunomid bør derfor normalt ophøre mindst 2 år før planlagt graviditet. Med særlig medicin kan udskillelsen af Leflunomid fra kroppen fremskyndes, hvorved perioden før en planlagt graviditet kan forkortes.

Kontrol af blodtryk
Blodtryk måles før behandlingsstart og derefter hver 3. – 6. måned hos egen læge.

Blodprøvekontrol
Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for at måle eventuelle bivirkninger til Leflunomid. De første 2-3 måneder tages blodprøverne hver 2. uge for at sikre, at du tåler medicinen. Herefter er det nødvendigt med blodprøvekontrol hver 6. til 8. Uge. Blodprøverne bliver set af lægen eller sygeplejersken og du bliver informeret om, hvad de viste.