Injektion med binyrebark-hormon

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 7. april 2017

 

Injektion med binyrebark-hormon

 

Injektion med binyrebark-hormon
Binyrebark-hormon dæmper den sygdomsaktivitet, der ses ved visse muskel- og ledsygdomme.

Injektion med binyrebark-hormon kan gives i led, muskler eller omkring sener. Er injektionen givet i eller omkring et led, er der størst effekt, hvis du ikke overbelaster det pågældende led de første 1-2 dage. Gives injektionen for at dæmpe inflammation i eller omkring en sene, eksempelvis Achillessenen, er det vigtigt efterfølgende at øge træningsintensitet ganske langsomt, over flere uger, for at undgå overbelastning i den fortsat syge, men symptom-dæmpede sene.

Alvorlige men sjældne bivirkninger
Infektion (betændelse med bakterier).

Ved mindre end 1 ud af 10.000 injektioner opstår der infektion. Infektionene vil typisk vise sig ved tiltagende rødme, varme, hævelse og smerte omkring leddet/ injektionsstedet samt evt. feber.

Får du mistanke om infektion, skal du henvende dig til

  • Klinikken (inden for dennes åbningstid)
  • Eller egen læge/vagtlæge

Mindre alvorlige bivirkninger

  • Forbigående smerter ved injektionsstedet, typisk 12-36 timer efter indsprøjtningen.
  • Søvnløshed og indre urode første par døgn efter injektionen.
  • Blussen i ansigtet, svedeture og/eller hjertebanken, hvilket er harmløst og fortager sig hurtigt.
  • Hvidlig farvning af hud og fordybning af huden. Dette ses sjældent og skyldes svind af fedtvævet i underhuden
  • Enkelte kvinder oplever blødningsforstyrrelser.

Sukkersyge
Hvis du har sukkersyge vil der ofte komme forbigående stigning i blodsukker afhængig af typen af sukkersyge og mængden af indgivet binyrebark-hormon. Ved insulinkrævende sukkersyge vil der ofte være behov for ekstra målinger af dit blodsukker og eventuelt ekstra insulin i en periode efter indsprøjtningen.