Imurel (Azathioprin)

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 7. april 2017

 

Imurel
(Azathioprin)

 

Hvad er Imurel?
Imurel er et langsomt virkende gigtmiddel. Det aktive stof i Imurel hedder Azathioprin.

Hvordan virker Imurel?
Imurel helbreder ikke din sygdom, men bremser sygdomsudviklingen ved at hæmme en række forskellige celler og signalstoffer i immunsystemet. Dette nedsætter gigtbetændelsen i led og andre organer. Virkningen viser sig ved at hævelse , ømhed og stivhed i dine led aftager og nogle gange helt forsvinder.

Hvis gigten har givet dig varige forandringer i dine led, vil disse ikke ændre sig. Behandlingen med Imurel kan dog begrænse udviklingen af nye forandringer. Imurel virker som regel først efter 4-12 ugers behandling.

Omkring 2/3 af dem, der starter på behandlingen, oplever en effekt. Man kan ikke på forhånd afgøre, hvem der vil have gavn af Imurel.

Hvordan foregår behandlingen?
Imurel gives som tabletter. Tabletterne fås på 25 mg eller 50 mg.
Den sædvanlig dosis er 100-150 mg dagligt og afhænger blandt andet af, hvad du vejer. Tabletterne sluges hele med et glas vand, gerne i forbindelsen med et måltid. Du kan tage alle pillerne på én gang, eller fordele dem over dagen.
Hvis du glemmer en dosis, skal du ikke tage dobbelt dosis næste dag, men i stedet følge den normale ordination. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, enten fordi du ikke har opnået den ønskede virkning eller på grund af bivirkninger. Ændringer skal altid ske i samarbejde med lægen, da det kan være farligt selv at ændre på antallet af tabletter.
Tabletterne opbevares bedst i den originale emballage, tæt lukket og beskyttet mod fugt og sollys.

Hvor længe gives behandlingen?
Hvis Imurel har den ønskede effekt, må du regne med at behandlingen kan fortsætte i flere år.

Ændring af dosis
Det er vigtigt, at du nøje overholder den ordinerede dosis. For høj dosis kan medføre forgiftning, og hvis du holder op med at tage Imurel, kan sygdommen blusse op. Er det nødvendigt at ændre antallet af tabletter, enten fordi du ikke mærker bedring, eller fordi du har bivirkninger, skal det altid ske i samarbejde med lægen.

Imurel og anden medicin
Imurel kan normalt tages sammen med andre lægemidler.
Allopurinol, som anvendes til behandling af urinsyregigt (podagra), kan forstærke virkningen af Imurel, og det kan derfor være nødvendigt at nedsætte dosis. Du an tale med din læge om eventuel nedsættelse af dosis. Der er ingen problemer ved samtidig brug af P-piller. Vaccination med levende vacciner bør ikke gives under Imurel-behandling. Vi anbefaler, at du taler med din læge om brugen af anden medicin sammen med Imurel.

Pause i behandlingen
Hvis du får feber eller svære infektioner, skal du holde pause med Imurel. Du skal også holde pause før og efter et større kirurgisk indgreb.

Bivirkninger
De fleste tåler Imurel uden bivirkninger.
Kvalme, diaré og manglende appetit er de mest almindelige bivirkninger. Generne ses især i starten af behandlingen og forsvinder ofte med tiden, selvom du fortsætter med at tage Imurel. Hvis du får kvalme, anbefaler vi dig kun at tage én tablet ad gangen eller at tage alle tabletterne før sengetid.

Nedsat produktion af blodplader og hvide blodplader ses i sjældne tilfælde. Dette kan bl.a. medføre små blødninger i hud og slimhinder, som kan vise sig ved små røde eller blå pletter på huden, næseblod eller blødning fra tandkødet. Oplever du nogle af disse bivirkninger, skal du kontakte lægen. Hvis du får feber eller andre tegn på infektion, skal du kontakte lægen.

Påvirkning af leveren ses meget sjældent. Dette giver som regel ingen symptomer, men vil kunne ses i dine blodprøver.
Overfølsomhed er sjælden, men kan vise sig ved et kløende udslet på arme, ben og krop og/eller ved feber. Har du mistanke om overfølsomhed, skal du stoppe med at tage Imurel og kontakte din læge eller sygeplejerske i klinikken. Hårtab ses meget sjældent. Håret vokser ud igen, hvis du stopper med Imurel. Ved behandling med Imurel ses en let øget risiko for hudkræft (melanom og non-melanom)

Alkohol
Der er ingen særlige forholdsregler omkring alkohol.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning
Imurel bør af sikkerhedshensyn ikke anvendes under graviditet og i ammeperioder. En del patienter har dog gennemført helt normale graviditeter under Imurel-behandling, og børnene er født uden misdannelser. I specielle tilfælde kan behandling under graviditet derfor komme på tale under nøje kontrol.

Blodprøvekontrol
Regelmæssig blodprøvekontrol er nødvendig for at opdage eventuelle bivirkninger. Når du starter behandling med Imurel får du taget blodprøver hver 14. dag i de første 2 måneder. Prøverne skal sikre, at du får den rette dosis, og at du kan tåle medicinen.
Herefter får du taget blodprøver med 6-8 ugers mellemrum. Ved blodprøverne kontrolleres bl.a. antallet af blodplader og hvide blodlegemer samt funktionen af din lever og nyrer.
Blodprøveresultaterne bliver set af lægen eller sygeplejersken, og du bliver orienteret om hvad de viste.