Hydroxychloroquin (Plaquenil/Ercoquin)

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 7. april 2017

 

Hydroxychloroquin
(Plaquenil/Ercoquin)

 

Hvad er Hydroxychloroquin (HCQ)?
HCQ er et såkaldt langsomtvirkende gigtmiddel, der anvendes til behandling af leddegigt og visse bindevævssygdomme. HCQ anvendes desuden til behandling af malaria, hvorfor medicinen også omtales som et malariamiddel.

Hvordan virker HCQ?
HCQ helbreder ikke din sygdom , men bremser sygdomsudviklingen ved at virke betændelseshæmmende. Virkningen viser sig ved at smerte, stivhed og hævelse af dine led samt træthed og visse hudproblemer aftager eller forsvinder helt. Eventuelle knogleforandringer ændrer sig ikke.

HCQ virker som regel først efter 4-6 måneders behandling. Man kan ikke på forhånd afgøre, hvem der vil have gavn af HCQ.

Hvordan foregår behandlingen?
HCQ gives som tabletter á 200 mg Plaquenil eller 250 mg Ercoquin. Dosis er 200-400 mg dagligt. Tabletterne indtages én gang dagligt med et glas vand, eventuelt i forbindelse med et måltid.

Sollys
HCQ øger følsomheden for sollys. Direkte sollys bør derfor undgås, og i solrigt vejr benyttes solbeskyttelse med høj solfaktor samt solbriller.

Hvor længe gives behandlingen?
Hvis HCQ har den ønskede effekt, må du regne med, at behandlingen varer i flere år.

Dosisændring
Er det nødvendigt at ændre antallet af tabletter, enten fordi du ikke mærker bedring eller på grund af bivirkninger, skal det altid ske i samarbejde med lægen.

Pause i behandlingen
Ved feber eller sværere infektioner kan det være nødvendigt at holde pause med HCQ. Tal med lægen eller sygeplejersken herom.

Glemt at tage HCQ
Hvis en dosis glemmes, tages der ikke dobbeltdosis næste gang, men den sædvanlige ordination følges.

Bivirkninger
De fleste tåler behandling i mange år uden bivirkninger. Kvalme, diaré og mavekramper kan ses, lige som hovedpine og svimmelhed. Enkelte patienter får et kløende udslet, der kan minde om mæslinger. Påvirkning af lever og knoglemarv ses sjældent. Hvis lever og knoglemarv bliver påvirket, giver det oftest ingen symptomer, men vil kunne ses på dine blodprøver.

Længerevarende behandling med HCQ kan i sjældne tilfælde medføre en aflejring af medicinen i øjets nethinde, men påvirkning af synet er yderst sjælden i den anvendte dosis. I starten af behandlingen vil enkelte patienter dog have problemer med at fokusere.

Bivirkningerne forsvinder oftest, når du holder pause med medicinen, eller dosis nedsættes.
En komplet liste over bivirkninger kan du læse i indlægssedlen, som ligger i pakken med medicinen.

HCQ og anden medicin
Smertestillende medicin (f.eks. Ibuprofen/Burana/Ipren eller Pamol/Pinex/ Panodil) kan tages sammen med HCQ.

Alkohol
Ingen særlige forholdsregler.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning
HCQ kan tages under graviditet og amning. Der er ikke påvist fosterskader i forbindelse med behandlingen, og i de fleste tilfælde kan behandlingen efter aftale med lægen fortsætte under graviditet og amning.

Øjenkontrol
På grund af den lille risiko for synspåvirkning anbefales kontrol hos øjenlæge i forbindelse med behandlingsstart og derefter hvert 3. år, så længe behandlingen fortsætter.

Blodprøvekontrol
Regelmæssig blodprøvekontrol (hver 2. til 6. måned) foretages for at måle eventuelle bivirkninger til HCQ. Blodprøverne bliver set af lægen eller sygeplejersken, og du bliver informeret om, hvad de viste.