Febuxostat (Adenuric)

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 7. april 2017

 

Febuxostat
(Adenuric)

 

Hvad er Febuxostat?
Febuxostat er et middel, som hæmmer dannelsen af urinsyre i kroppen.

Hvilke sygdomme behandles med Febuxostat?
Febuxostat bruges til behandling af urinsyregigt, også kaldet podagra eller arthritis urica. Midlet er ikke egnet til behandling af akutte anfald, men bruges til forebyggelse af nye anfald.

Hvordan virker Febuxostat?
Urinsyre dannes løbende i kroppen, dels ved spaltning af fødeemner, dels ved nedbrydning af kroppens egne udtjente/døde celler. For høj koncentration af urinsyre i blodet kan opstå ved øget tilførsel via kosten, ved høj omsætning af celler i kroppen, eller (oftest) ved nedsat udskillelse af urinsyre via nyrerne. Dette kan føre til, at nåleformede urinsyre-krystaller udfældes i leddene eller i bindevæv, hvor det kan give kraftige gigtanfald eller knudedannelser i hud mv. Febuxostat nedsætter dannelsen af urinsyre i kroppen og modvirker derved sygdommen.

Hvor længe gives behandlingen?
Hvis Allopurinol har den ønskede effekt og der ikke optræder betydende bivirkninger, skal du regne med, at behandlingen varer flere år.

Hvordan tages Febuxostat?
Febuxostat findes som tabletter á 80 mg eller 120 mg. Normal dosis er 80-120 mg dagligt. Tabletten tages til et glas vand, gerne i forbindelse med et måltid.

Hvordan opbevares Febuxostat?
Febuxostat opbevares ved stuetemperatur, i den originale emballage og beskyttet mod sollys.

Bivirkninger
De fleste tåler Febuxostat uden særlige gener. Appetitløshed, kvalme, diarré og mavesmerter kan forekomme.
Udslet på huden er en forholdsvis almindelig bivirkning. I sjældne tilfælde kan der opstå alvorligt udslet med blæredannelser, hvor det er nødvendigt omgående at stoppe behandlingen og søge læge.

Hovedpine ses også til tider.
I sjældne tilfælde kan der ses påvirkning af knoglemarvens dannelse af blodcelle, af lever eller nyrer.
En samlet oversigt over bivirkninger kan du læse i indlægssedlen, som ligger i pakken med medicinen.

Risiko for opblussen af gigten
I de første måneder af behandlingen kan der ejendommeligt nok være en uændret eller endda lidt øget tendens til gigtanfald. Dette kan modvirkes eller mildnes ved at supplere behandlingen med det betændelses-dæmpende middel Colchicin.

Febuxostat og anden medicin
Ved samtidig behandling med Imurel nedsættes dettes udskillelse, hvilket kan føre til forgiftning, hvis dosis af Imurel ikke ned-justeres.

Alkohol
Alkohol hæmmer udskillelsen af urinsyre via nyrerne. Et lavt eller slet intet forbrug, specielt af øl og spiritus, er derfor tilrådeligt. Nyere undersøgelser tyder dog på, at 1-2 glas vin (genstande) om dagen af ikke nærmere kendte årsager ikke øger urinsyre-koncentrationen i blodet.

Graviditet og amning
Erfaring med brug af Febuxostat under graviditet og amning er endnu begrænset og brugen af midlet frarådes under disse omstændigheder.

Kontrol
I starten af behandling med Febuxostat tages typisk blodprøver med 2-4 ugers mellemrum, dels for at kontrollere, om behandlingen sænker koncentrationen af urinsyre i blodet i tilstrækkeligt omfang, dels for at registrere eventuelle bivirkninger i bloddannelse, lever- eller nyrefunktion. Efter dosis er indstillet kan fortsat behandling og kontrol af blodprøver, f.eks. hvert halve år, som regel overtages af din praktiserende læge.