Binyrebark-hormon=Prednisolon (Depomedrol/Diprospan/Lederspan)

RKR-logo-lille

Reumaklinik Roskilde
v/Michael Sejer Hansen og Torben Grube Christensen

 

Udgivelsesdato: 26. september 2019

 

Binyrebark-hormon=Prednisolon
(Depomedrol/Diprospan/Lederspan)

 

Hvordan virker Binyrebark-hormon?
Binyrebark-hormon dæmper immunsystemets aktivitet, hvilket udnyttes i behandlingen af visse gigtsygdomme. Effekten er hurtigt indsættende, kraftig og i øvrigt afhængig af dosis og varighed. Ved muskelgigt (polymyalgia reumatika) og ved kæmpecelle-karbetændelse (arteritis temporalis/pulsåregigt) er binyrebark-hormon den vigtigste behandling. Ved leddegigt (reumatoid artritis), psoriasisgigt, reaktiv gigt, urinsyre-gigt, anden ledbetændelse og en række bindevævssygdomme anvendes binyrebark-hormon ofte som et supplement til anden medicinsk gigtbehandling. Binyrebark-hormon helbreder ikke din sygdom, men dæmper symptomerne, og kan ofte bremse sygdommens udvikling.

Hvordan foregår behandlingen?
Din diagnose, sygdomstilstand og øvrige helbred er vejledende for dosis og varighed af behandling med binyrebark-hormon. Tabletbehandling med Prednisolon gives ofte for en begrænset periode og efter en fastlagt dosisplan. Tabletterne tages samlet om morgenen, gerne sammen med mad. Ved høj dosis kan lægen vælge, at du skal tage tabletterne morgen og aften. Ved opblussen eller bedring i din sygdom kan den planlagte dosering justeres med kort varsel og vejledt af blodprøvesvar og lægens vurdering.

Ændring af dosis
Det er vigtigt, at du nøje overholder den ordinerede dosis. Tal med lægen eller sygeplejersken ved behov for dosisjustering.

Pause i behandlingen
Der er ikke grund til at holde pause i behandlingen i forbindelse med en operation, såfremt dine blodprøver er normale.

Ophør med behandling
Hvis behandlingen stopper pludseligt eller dosis nedsættes hurtigt, kan du få ubehagelige symptomer, som kan være tegn på enten opblussen i din sygdom eller tegn på mangel af binyrebark-hormon (også kaldet binyrebark-insufficiens). Ophør med binyrebark-hormon efter længere tids behandling bør derfor ske gradvist og følge en nedtrapningsplan i samarbejde med din reumatolog.

Kontrol af behandlingen
Besøg hos lægen og blodprøvetagning aftales løbende for at kontrollere behandlingens effekt og eventuelle bivirkninger.

Forsigtighedsregler
Inden du behandles med binyrebark-hormon, vil lægen vide om du har:

 • sukkersyge, da du kan få øget behov for insulin eller anden medicinsk behandling
 • mavesår, alvorlig tarmsygdom med tendens til blødning eller betændelse i tyktarmen
 • en nyligt overstået tarmoperation
 • tuberkulose, aktuelt eller tidligere
 • forhøjet blodtryk eller hjertesvigt
 • knogleskørhed
 • humørsvingninger eller tidligere psykose
 • hyppige infektioner
 • får smertestillede medicin (Ibuprofen, NSAID) eller magnylbehandling
 • Øjensygdom som fx grøn- og gråstær

Øvrige forholdsregler

 • Kontakt lægen hvis du får problemer med synet. Langtidsbehandling med binyrebark-hormon kan medføre grå stær og grøn stær (øget tryk i øjet).
 • Kontakt lægen hvis du får en infektion. Symptomer på infektion kan sløres af binyrebark-hormon, og infektionen kan forværres. Du kan som regel fortsætte behandlingen med binyrebark-hormon når infektionen behandles.
 • Ved akut eller planlagt operation skal du altid informere lægen om, at du er i behandling med binyrebark-hormon.
 • Binyrebark-hormon er dopinglistet.

Bivirkninger
Binyrebark-hormon kan som al anden medicin give bivirkninger. Bivirkningerne er afhængige af dosis og behandlingens varighed. De fleste bivirkninger forsvinder eller mindskes når behandlingen ophører, og nogle bivirkninger kan forebygges. Ved høj dosis kan der forekomme ansigtsrødmen, indre uro og søvnforstyrrelser. Under lang tids behandling kan der opstå ændring af stofskiftet med vægtøgning og udvikling af fedtdepoter på kroppen. Musklerne kan blive lidt svækkede og huden tynd med tendens til karbristninger og dårlig sårheling. Langtidsbehandling kan også medføre en øget infektionstendens og knogleskørhed.
Behandling med binyrebarkhormon kan af og til give anledning til synsforstyrrelser som kan kræve henvendelse til læge.
En komplet liste over bivirkninger kan du læse i indlægssedlen, som ligger i pakken med medicinen.

Forebyggelse af bivirkninger
Ved behandling i mere end 3 måneder med binyrebark-hormon tilrådes dagligt kosttilskud af kalk og D-vitamin, og du vil blive henvist til en undersøgelse for knogleskørhed.

Binyrebarkhormon og anden medicin
Ved ordination af ny medicin skal du altid oplyse, at du er i behandling med binyrebark-hormon.

Svangerskabsforebyggelse, graviditet og amning
Behandling med binyrebark-hormon kan oftest gennemføres før, under og efter graviditet. Men fortæl også din egen læge om behandlingen, når du er gravid.