Signe

Signe Møller-Bisgaard

 

Uddannelse:

 • 2022 :
  • Uddannet speciallæge Intern Medicin: Reumatologi
 • 2016 :
  • Ph.d.-grad ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • 2008 :
  • Uddannet læge ved Københavns universitet

 

Ansættelser:

 • 2023 - :
  • Forskningsansvarlig overlæge Medicin-1, Reumatologisk afdeling Slagelse Sygehus
 • 2022 - :
  • Praktiserende speciallæge i Reumatologi, ReumaKlinikRoskilde
 • 2022 - 2023 :
  • Seniorforsker, Afdelingen for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Københavns Center for Artritforskning/COPECARE Rigshospitalet Glostrup
 • 2015 - 2022 :
  • Speciallægeuddannelse Intern Medicin:
   • Reumatologi
  • Ansættelser under speciallægeuddannelsen:
   • Afdelingen for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Rigshospitalet, Glostrup
   • Afdelingen for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Frederiksberg Hospital
   • Institut for idrætsmedicin/ortopædkirurgi Bispebjerg Hospital
   • Medicinsk afdeling M Rigshospitalet, Glostrup
 • 2017 - 2018,
  2019 - 2020 :

  • Seniorforsker/Postdoctoral forsker ved Københavns Center for Artritforskning/COPECARE Rigshospitalet Glostrup
 • 2012 - 2015 :
  • Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet og klinisk forskningsassistent ved Københavns Center Artritforskning/COPECARE Rigshospitalet Glostrup og ved Reumatologisk afdeling Slagelse Sygehus.
  • Titel på Ph.d.-afhandling: “MRI bone edema in patients with rheumatoid arthritis – value as a prognostic marker and guide for treatment intensification”
 • 2011 :
  • Forskningsstipendiat, Københavns Center Artritforskning/COPECARE Rigshospitalet Glostrup
 • 2008 - 2011 :
  • Reservelæge Afdelingen for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, Gentofte Hospital, Medicinsk Endokrinologisk /Gastroenterologisk afdeling I, Bispebjerg Hospital

 

Forskning og undervisning:

Signe Møller-Bisgaard har siden 2011, under sit ph.d-forløb og under sin speciallægeuddannelse været forskningsaktiv og tilknyttet Afdelingen for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme forskningsenhed COPECARE (Copenhagen Center for Arthritis Research) under ledelse af professor Mikkel Østergaard. Forskningsfokus har primært været inflammatoriske ledlidelser, med særligt fokus på leddegigt og brug af billeddiagnostik til monitorering, prognosticering og behandling. Signe har været inviteret foredragsholder på bl.a. European League Against Rheumatism (EULAR) årlige europæiske kongres og holdt foredrag og undervist læger nationalt og internationalt.

 

Udvalgte publikationer:

Møller-Bisgaard S, Hørslev-Petersen K, Ørnbjerg L, et al. Long-term efficacy of a 2-year MRI treat-to-target strategy on disease activity and radiographic progression in rheumatoid arthritis patients in clinical remission: Five-year follow-up of the IMAGINE-RA randomized trial. RMD Open. 2024 Mar 15;10(1).

 

Møller-Bisgaard S, Hørslev-Petersen K, Ejbjerg B, et al Effect of initiating biologics compared to intensifying conventional DMARDs on clinical and MRI outcomes in established rheumatoid arthritis patients in clinical remission: Secondary analyses of the IMAGINE-RA trial Scand J Rheumatol 2022 Jul;51(4):268-278.

 

Møller-Bisgaard S, Georgiadis S, Hørslev-Petersen K, et al. Predictors of joint damage progression and stringent remission in patients with established rheumatoid arthritis in clinical remission. Rheumatology (Oxford). 2021 Jan 5;60(1):380-391.

 

Møller-Bisgaard S, Hørslev-Petersen K, Ejbjerg B, et al. Effect of Magnetic Resonance Imaging vs Conventional Treat-to-Target Strategies on Disease Activity Remission and Radiographic Progression in Rheumatoid Arthritis: The IMAGINE-RA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321(5):461-472.

 

Komitéer og arbejdsgrupper:

 • Dansk Reumatologisk Selskab (DRS). Medlem af udvalget ansvarlig for udarbejdelse og opdatering af de nationale farmakologiske behandlingsvejledninger.
 • Dansk reumatologisk database (DANBIO): Styregruppe repræsentant for Praktiserende Reumatologers Organisation (PRO).
 • Outcome Measures in Rheumatology (OMERACT): Medlem af Magnetic Resonance Imaging (MRI) in arthritis working group.

 

Kurser:

 • 2023 :
  • Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab (DUDS) muskeloskeletal ultralydskursus
 • 2022 :
  • Dansk Reumatologisk Selskabs ultralydskursus
  • Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs (DIMS) diplomlæge kursus i sportsmedicin trin 1 og trin 2

 

Faglige medlemsskaber:

 • Lægeforeningen – Forening af Praktiserende Speciallæger (FAPS)
 • Danske Reumatologers og Fysiurgers Organisation (DRFO)
 • Dansk Reumatologisk Selskab (DRS)
 • Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS)